Bostadsområdet

 De sextio tomterna av olika storlek möjliggör att bygga varierande hustyper. Grundtanken bakom Odenjö Park är att skapa ett bostadsområde med personlig identitet. 

  

 Området är i detalj tänkt att smälta in i den kulturhistoriska miljö som dels präglas av Odensjö Gård med sina månghundraåriga anor och det öppna jordbrukslandskapet.  

 

 

 

 

Oversikt_odensjopark_fran_norr

 

OG4      OG3

 

OG2      OG6

RocketTheme Joomla Templates Kontakt