Odensjö Park

 

I Odensjö Park bor du mitt i det som förgyller tillvaron. Inom området finns möjligheter på tomterna att uppföra varierande hustyper inom ramen för detaljplanens bestämmelser för att smälta in i miljön och ta vara på omgivningarna.

 

Att kunna kombinera ett attraktivt boende med närhet till naturen ser många som en möjlighet till att uppleva hög livskvalitet.

 

Bostäderna kan byggas för att tillfredställa dig som vill ha hög standard på boendet i allt. Dock behövs det ingen åkgräsklippare eller snöslunga då tomterna även kan vara av den mindre storleken.

 

Bostadsområdet ligger norr om allén och infartsvägen till Odensjö Gård, i närheten av Barnarp. Det är ett öppet böljande jordbrukslandskap där södra delen sluttar mor Barnarpasjön.

 

Bostadsområdet angörs söderifrån från allén. Mot söder ligger tomterna längs gatan och orienterar sig mot utsikten och södersluttningen. Längre in på området grupperar sig tomterna runt mer intima gatumiljöer. Mellan tomtgrupperna finns släpp där det inre gårdsrummet når ut till de omkringliggande vyerna.

 

 

OG2

 

OG4

RocketTheme Joomla Templates Kontakt