Dagens Odensjö Gård

"Morgondagens Odensjö" presenterades ursprungligen 1994 i form av skisser på tänkbara områden för bostadsbebyggelse kring Barnapasjön. Området kring Odensjö Gård kunde i första hand vara lämpligt för en successiv utbyggnad i olika faser och tankar fördes fram om bland annat en golfbana. 

 

 Ambitionen för Dagens Odensjö Gård är att skapa ett område kring Barnapasjön med stor attraktionskraft för både bebyggelse med en planerad golfbana och bevara de värdefulla miljö- och kulturvärdena. 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

RocketTheme Joomla Templates Kontakt