Historia och Arkeologi

 

De arkeologiska utredningarna och de arkeologiska utgrävningarna har pågått på Odensjö Gård under perioden 2005-2010. Ett omfattande och rikt material har påträffats och redovisas i de arkeologiska rapporterna.

 

 

Arkeologiska rapporter:

 

Arkeologisk utredning etapp 1 2005:05 - Slå ett slag för arkeologin 

 

Arkeologisk utredning etapp 2 2006:02 - Byn vid Odens Sjö

 

Arkeologisk förundersökning 2009:06 - En vapengrav i Odensjö

 

Arkeologisk rapport 2013:11 - Odensjö, en by som alla andra?

 

Arkeologisk undersökning UV Rapport 2013:65 - Ryttargravar från äldre romersk järnålder vid Odens Sjö

 

Kulturhistoriska rapporter:

Kulturhistorisk utredning 2004:12 - Odensjö Gård

 

 

För mer allmänn information om historia och arkeologi se hemsidan för Jönköpings Läns Museum

 

 

utgravning1

 

utgravning2

RocketTheme Joomla Templates Kontakt